Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het moeilijke samenleven van fietsers en voetgangers op de Groene Wandeling

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 983)

 
Datum ontvangst: 29/11/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Sinds meer dan anderhalf jaar stel ik u vragen over de problemen van het moeilijke en soms gevaarlijke samenleven van voetgangers en fietsers op de Groene Wandeling, gelegen in de gemeenten Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

In dit verband hebt u uitgelegd dat de niet-definitieve resultaten van het onderzoek - dat nog loopt om gegevens voor een heel jaar te verkrijgen - een terugkerende te hoge snelheid laten zien, maar in zeer verschillende verhoudingen naargelang het weer of de dag van de week. Leefmilieu Brussel zou een meer storende impact van mountainbikes, elektrische fietsen en bakfietsen hebben vastgesteld. Hun constante snelheden en de breedte van de laatste maken het moeilijk om bepaalde passages te delen.

Om deze situatie het hoofd te bieden, legde u uit dat u een actieplan met drie pijlers plande:

  1. Bewustmaking: door spandoeken op te hangen;

  2. Voorlichting: hoofdzakelijk door het optreden van parkwachters en het plaatsen van waarschuwingsborden;

  3. Regulering: door de plaatsing van regelbare slagbomen in het najaar van 2021.

Wat de tweede pijler betreft, blijkt dat Leefmilieu Brussel tijdens de bewustmakingsacties van de parkwachters vaststelt dat fietsers stoppen en dat velen van hen toegeven dat zij soms te hard rijden en blij zijn met deze bewustmakingsactie met affiches.

In dat verband heb ik de volgende vragen:

  • Wanneer zullen de definitieve resultaten van het onderzoek bekend zijn?

  • Aangezien elektrische fietsen, mountainbikes en bakfietsen het vaakst worden gezien als het meest storend bij het delen van de ruimte met voetgangers, is er een speciale communicatie opgezet die in het bijzonder op de gebruikers van deze voertuigen is gericht?

  • Werden de regelbare slagbomen deze herfst daadwerkelijk geplaatst? Zo ja, hebt u de effecten van dit instrument al kunnen waarnemen?

  • Zijn er plannen om parkwachters snelheidsovertredingen op de Groene Wandeling te laten bestraffen?

 

 

 

 

 

 

 
 
Antwoord    1)
De definitieve resultaten van deze studie zijn sinds kort gekend. Een honderdtal tellingen werden gedurende een volledig jaar uitgevoerd om het profiel van de fietsers (kinderen, volwassenen), de gebruikte soorten fietsen (cargofietsen, mountainbikes, enz.), de manier waarop ze rijden (al dan niet vertragend bij het inhalen van voetgangers) en het aantal voetgangers dat vaak gebruikmaakt van de Groene Wandeling te bepalen.

Die tellingen werden gedurende 1 uur en op verschillende momenten van de dag of de week verricht.

Het is dus mogelijk om er algemene gemiddelden uit te trekken (per jaar, over een seizoen) of om bepaalde dagen aan te wijzen met aanzienlijke verschillen in bezoekersaantallen.

Aan de hand van die opmetingen kunnen een aantal vaststellingen worden gedaan. Dus, op globaal niveau:
- zijn er numeriek bijna tweemaal zoveel voetgangers als fietsers;
- wordt 38% van de fietsen als te snel rijdend ervaren (visuele en emotionele perceptie);
- bestaat 17% van de fietsers uit jonge kinderen;
- vertegenwoordigen elektrische fietsen (16%), mountainbikes (38%) en cargofietsen (6%) 60% van de fietsers.

Meer specifiek:
- De intensiteit van het dagelijkse verkeer is zeer variabel (gebaseerd op één uur tellen), met soms zeer grote verschillen in het aantal voetgangers en fietsers, vooral op de volgende data:
7/11/20: 500 voetgangers/144 fietsers
11/12/20: 5 voetgangers/28 fietsers
20/02/21: 598 voetgangers/215 fietsers
27/06/21: 673 voetgangers/140 fietsers
9/07/21: 9 voetgangers/7 fietsers

De drie recorddata zijn heel uitzonderlijk, met een jaarlijks daggemiddelde van 139 voetgangers/66 fietsers per teluur.
2)
De bewustmakingsacties van het personeel van Leefmilieu Brussel richten zich op alle gebruikers, ongeacht het type fiets dat ze gebruiken, zodat iedereen zich bewust wordt van de impact van zijn gedrag, en de juiste houding en goede praktijken in het kader van zijn activiteit kan aannemen en doorgeven aan zijn omgeving.

Door zich op alle gebruikers te richten, bereiken deze bewustmakingsacties een breder publiek, wat op zijn beurt zorgt voor meer steun. De gekozen benadering is er in de eerste plaats op gericht gedragingen te analyseren die een vreedzaam samengaan van deze verschillende gebruikers in de weg kunnen staan, en tegelijkertijd te voorkomen dat spanningen worden aangewakkerd.
3)
De hekken werden geplaatst. De huidige bezoekersgraad zet het personeel van Leefmilieu Brussel er momenteel echter niet toe aan om ze te activeren. De parkwachtersteams zullen evenwel beoordelen of het wenselijk is ze op drukke dagen te activeren.

De zichtbaarheid van deze voorzieningen zal binnenkort worden versterkt door het aanbrengen van stickers, die de boodschap op de reeds in de hoogte aangebrachte banner overnemen. Er werden veel vragen gesteld aan de parkwachters over het gebruik en de zichtbaarheid van deze hekken, waaruit nu al blijkt dat zij belangrijk zijn op het gebied van bewustmaking.
4)
De parkwachters van Leefmilieu Brussel, die belast zijn met bewustmaking en preventie, zijn niet gemachtigd om processen-verbaal uit te schrijven.

Verbaliseringen worden zo nodig uitgevoerd door de fietspatrouilles van de politie van de zones Montgomery en Marlow, die regelmatig door dit gebied rijden.