Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de uitvoering van de verzoeken die zijn geformuleerd in de resolutie met betrekking tot de totstandbrenging van een uniform beleid inzake de aanwerving van personen met een gerechtelijk verleden binnen de Brusselse administraties en instellingen en in het bijzonder de MIVB

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 580)

 
Datum ontvangst: 13/12/2021 Datum publicatie: 18/01/2022 Referentie: B.I.V. 59 (21/22), Blz. 46
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 18/01/2022 Referentie: B.I.V. 59 (21/22), Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/01/2022 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 59 (21/22) 46
18/01/2022 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 59 (21/22) 47
18/01/2022 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 59 (21/22) 47