Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de bovenmatige sociale woningen

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 374)

 
Datum ontvangst: 13/12/2021 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/12/2021 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2022 Van de agenda gehaald.
20/01/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag