Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het herstel- en ontplooiingsplan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 861)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 08/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De strategie "Go4Brussels 2030", die Brussel op weg moet helpen naar een economische, sociale en ecologische transitie, werd in februari 2021 bijgewerkt om rekening te houden met de coronacrisis.

Doelstelling 2.2, "Iedereen de toegang tot stabiel en duurzaam werk waarborgen", die onder uw verantwoordelijkheid valt, is van groot belang. Beleidswerf 2.2.9 beoogt de snelle integratie van de nieuwe werkzoekenden die het slachtoffer zijn van de COVID-19-crisis. Bij deze werf gaat het met name om het stimuleren van de bij artikel 60, §7, bedoelde inschakelingsbetrekking, met name voor de Brusselse ondernemers die failliet zijn gegaan.

Hebt u beslist deze steunmaatregel te behouden en voort te zetten? Zo niet, hoe zal die regeling worden ondersteund?

 

 

 
 
Antwoord    Deze maatregel komt uit het Brusselse relanceplan van juli 2020 en werd ontwikkeld toen we dachten dat de COVID-crisis achter de rug was.

Sinds aan OCMW’s steun werd verleend om zelfstandigen die het slachtoffer geworden zijn van faillissementen te kunnen begeleiden naar werk, in het bijzonder naar inschakeling zoals bedoeld in artikel 60, waren de federale beschermende maatregelen van kracht. Deze werden verlengd tot 31 maart 2022.
De toevloed die we aanvankelijk als massaal hadden ingeschat, is bijgevolg niet waargenomen.


De subsidie ​​die in 2021 door de Regering werd toegekend, heeft betrekking op de periode van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022.

Na deze datum zal het belangrijk zijn om een nauwkeurig monitoring te verzekeren van de begeleidingen die door de OCMW’s zullen worden voorzien om te bepalen of dit doelpubliek inderdaad een publiek is dat zich tot het OCMW richt. We zullen dienovereenkomstig de relevantie van de maatregel kunnen meten alsook de eventuele gewestelijke steun die eraan moet wordt besteed.

Mijn medewerkers overleggen met Federatie van de Brusselse OCMW’s om deze maatregel op te volgen. Het is een steunmaatregel die ook tot doel heeft de expertise van de OCMW-diensten te ontwikkelen en het personeel ter zake op te leiden.

We zullen de komende maanden zien wat de sociaal-economische en gezondheidscontext voor ons in petto heeft.