Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het probleem van de onveiligheid in het metrostation Clemenceau

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1115)

 
Datum ontvangst: 21/12/2021 Datum publicatie: 10/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In oktober jongstleden lazen wij in de pers dat de bewoners van de wijk naast het station van Clemenceau, gelegen ter hoogte van de slachthuizen van Anderlecht, bijeenkwamen om zich vreedzaam te verzetten tegen het gebrek aan veiligheid in de wijk.

De situatie in de wijk is nog steeds niet verbeterd, mensenhandel en drugsgebruik zijn nog steeds een plaag en vechtpartijen, aanrandingen en andere ongeregeldheden zijn nu aan de orde van de dag. In het metrostation is de situatie al even zorgwekkend. De bewoners vertellen ons regelmatig over hun ongerustheid, maar ook over hun woede over het falen van de door de overheid voorgestelde oplossingen.

Om de veiligheid van haar gebruikers en personeel te verzekeren, stuurt de MIVB agenten om het station te beveiligen. Deze zijn echter niet voldoende en het gevoel van veiligheid neemt exponentieel toe. Bovendien kan de MIVB, eenmaal op de openbare weg, niet meer ingrijpen, waardoor de veiligheidsteams van het station minder doeltreffend zijn.

In het licht van het bovenstaande zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Bent u op de hoogte van het grote gebrek aan veiligheid waarmee het personeel en de gebruikers van de MIVB in en rond het station van Clemenceau worden geconfronteerd?

  • Is er een strategie ontwikkeld om de hieronder genoemde plagen te bestrijden? Zo ja, kunt u ons daar iets over vertellen? Zo niet, wat is de rechtvaardiging voor dit besluit? Bestudeert u de mogelijkheid om de beveiliging van het station Clemenceau te versterken? Zo ja, welke concrete maatregelen zullen worden genomen?

  • Wordt er een samenwerking bestudeerd tussen uw diensten, de MIVB en de federale politie om een snelle veiligheid te verzekeren in het station van Clemenceau, maar ook in de omliggende wijk?

  • Naast personele middelen heeft het station ook grote behoefte aan andere apparatuur, zoals bewakingscamera's. Zullen deze worden geïnstalleerd?

 

 
 
Antwoord    De MIVB is zich bewust van en geïnformeerd over de veiligheidsproblemen in het station Clemenceau, die de bevoegdheid van een openbaarvervoersmaatschappij overstijgen. Er werden meerdere zaken ingevoerd om dit aan te pakken.

De MIVB heeft regelmatige ontmoetingen met de lokale politie om verschillende acties te ondernemen. Ook heeft de MIVB regelmatig contact met de federale spoorwegpolitie, met dezelfde bedoeling.

In het weekend zijn medewerkers van de veiligheidsdienst van de MIVB aanwezig tijdens de uren van de markt.

De tussenkomst van de MIVB-medewerkers is echter beperkt want ze kunnen niet ingrijpen bij overlast op de openbare weg. De veiligheidsmedewerkers van de MIVB zijn geen politieagenten, ze hebben niet dezelfde bevoegdheden of actiemogelijkheden. Ze kunnen overlast bestrijden maar zijn niet bevoegd voor de handhaving van de openbare orde. 


Het metrostation Clemenceau werd onlangs volledig gerenoveerd en het aantal camera’s werd meer dan verdubbeld (van 16 naar 40). Vandaag is 98% van het station door bewakingscamera’s gedekt.


Binnenkort worden toegangspoortjes geïnstalleerd in het station, wat de veiligheid zal verhogen.