Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik en onderhoud van ondergrondse containers

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 997)

 
Datum ontvangst: 22/12/2021 Datum publicatie: 14/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/02/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

In 2013 bestudeerde het Agentschap Net Brussel de mogelijkheid om ondergrondse containers te plaatsen in de buurt van bepaalde grote gebouwencomplexen, enkel bestemd voor het afval van de mensen die deze gebouwen betrekken. De containers moesten uiteraard afvalsortering mogelijk maken.

Ik zou graag willen weten wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze ondergrondse containers? Hoe vaak worden deze containers leeggehaald en hoe wordt deze frequentie bepaald? Is deze frequentie hetzelfde voor alle ondergrondse containers? Hoe krijgen de bewoners van de nieuwe woonwijken toegang tot de ondergrondse containers? Is het gebruik van deze ondergrondse containers uitsluitend voorbehouden voor de inwoners van de nieuwe woonwijk? Tot wie kunnen particulieren zich wenden in geval van problemen met het gebruik of de toegang tot de containers?

Hebben we een volledige studie van de Brusselse ondergrondse netwerk? Kunt u mij de verschillende studies en locaties van de ondergrondsse glascontainers bezorgen ?

 

 

 

 
 
Antwoord   

1)

 

Uit uw vraag begrijp ik dat u met ondergrondse containers doelt op de sorteerruimten van Net Brussel.

 

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de sorteerruimten wordt gedeeld door de aanvrager van de sorteerruimte (ontwikkelaar/mede-eigenaar) en het agentschap. De aanvrager moet immers een onderhoudscontract afsluiten voor een periode van vijf jaar vanaf de oplevering van de sorteerruimte. Na vijf jaar worden die contracten overgenomen door het agentschap.

 

2)

 

In theorie is de inzamelfrequentie dezelfde als voor de inzameling in zakken, namelijk twee keer per week voor restafval en een keer per week voor de overige fracties.

 

In de praktijk worden de containers geleegd zodra de vullingsgraad dat rechtvaardigt en om overlopen te voorkomen.

 

3)

Het gebruik is strikt voorbehouden aan de bewoners van de betrokken wijken.

 

Om te voorkomen dat de sorteerruimten door personen van buiten de mede-eigendom worden gebruikt, eist het agentschap nu de invoering van een toegangscontrolesysteem dat door de mede-eigendom wordt beheerd. De nadere regels voor dat gebruik zijn vastgelegd in de tweepartijenovereenkomst tussen het agentschap en de vertegenwoordiger van de mede-eigendom.

 

4)

De bewoners kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertegenwoordiger van hun mede-eigendom, die eventuele storingen doorgeeft aan de betrokken diensten. Bij een technische storing kan laatstgenoemde rechtstreeks contact opnemen met de leverancier van de uitrusting.

 

5)

Er bestaat geen volledige studie van alle ondergrondse netwerken in het Brusselse gewest. Voor het aanleggen van sorteerruimten met ondergrondse containers moet vooraf met zekerheid zijn geweten dat er zich ter hoogte van de geplande sorteerruimten geen ondergronds netwerk bevindt. Deze verkenning (inclusief eventuele graafwerken) wordt vooraf door de aanvrager uitgevoerd.

 

6)

 

De eerste sorteerruimten zijn in 2018 gecreëerd. Momenteel zijn vijf vastgoedprojecten ermee uitgerust, goed voor 2.251 woningen.

 

Project

Sorteerruimte

Anderlecht - Erasmus

1.315 woningen

6 sorteerruimten

Brussel - Modelwijk

159 woningen

2 sorteerruimten

Brussel - Tivoli

446 woningen

5 sorteerruimten

Anderlecht - Passer

129 woningen

1 sorteerruimte

Brussel - Thurn & Taxis

202 woningen

1 sorteerruimte

 

 

Momenteel werkt het agentschap verder aan de ontwikkeling van sorteerruimten en heeft het zijn principiële akkoord gegeven aan een twintigtal projecten die de komende jaren het levenslicht zullen zien.

 

De locatie van de ondergrondse glasbollen is vermeld in de bijlage.