Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gecentraliseerde systeem voor het verzenden van sms- en e-mailwaarschuwingen in verband met de luchtkwaliteit

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 1000)

 
Datum ontvangst: 21/10/2021 Datum publicatie: 14/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De lijst van overheidsopdrachten die in 2020 door Leefmilieu Brussel zijn gesloten, vermeldt een overheidsopdracht over de ontwikkeling van een gecentraliseerd systeem voor de verzending van sms-berichten en e-mails over waarschuwingen voor de luchtkwaliteit - Verlenging 1 (Onderhoud van een platform voor de verzending van sms-berichten en e-mails over waarschuwingen voor de luchtkwaliteit)".1 voor een bedrag van € 12.203,46.

Op de website qualitedelair.brussels2 staat dat er twee manieren zijn om te worden geïnformeerd wanneer zich in Brussel een verontreinigingspiek voordoet: de Brussels Air-toepassing en inschrijving op de IRCELINE-mailinglijst.

De toepassing vereist geen registratie en verzamelt geen gegevens.

Het inschrijvingsformulier voor de IRCELINE-mailinglijst vraagt niet om een mobiel telefoonnummer.

De BELAIR-applicatie ontwikkeld door IRCELINE laat u toe uw locatie te kiezen, waaronder Brussel.

In dit geval, meneer de minister:

  • Wat zijn de verschillen tussen de twee toepassingen? Komen de gebruikte gegevens uit verschillende bronnen?

  • Waar komen de mobiele telefoonnummers vandaan die worden gebruikt voor het verzenden van SMS-berichten?

  • Hoeveel sms'jes zijn er al verstuurd? Hoeveel e-mails zijn er al verstuurd?

  • Hoeveel mensen zijn in het systeem geregistreerd?

  • Wat is de ontwikkeling van het systeem? Back-office en front-office?

  • Welke technologieën worden gebruikt?

  • Wat zijn de jaarlijkse kosten van het systeem? Wat zijn de initiële kosten?

  • Zijn er extra kosten verbonden aan het verzenden van SMS en e-mail?

  • Voldoet de bewaring van gegevensbestanden aan de AVG?

  • 2https://luchtkwaliteit.brussels/content/waarschuwingen-ontvangen

 
 
Antwoord    1)
De applicatie Brussels Air werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel en gelanceerd op 22 februari 2018.

Dankzij deze applicatie kunnen de concentratiewaarden van de volgende verontreinigende stoffen voor de volgende stations in het Brussels Gewest in realtime worden gevolgd: PM10, PM2,5, stikstofdioxide, stikstofmonoxide, ozon, koolstofmonoxide, zwaveldioxide, benzeen en black carbon.

De applicatie bevat ook een pollumeter, die de index van de luchtkwaliteit BelAQI voor het hele gewest weergeeft.

Dankzij de applicatie kan er ook voor de volgende gebeurtenissen worden gewaarschuwd:
· Wanneer een drempel van het Brusselse verontreinigingspiekenplan wordt geactiveerd of gedeactiveerd.
· Wanneer een van de fases van het Hitte- en Ozonplan wordt geactiveerd of gedeactiveerd.
· En sinds 2021 wanneer er verwacht wordt dat een Europese ozondrempel zal worden overschreden.

De Belair-applicatie werd ontwikkeld door de IRCEL en werd op 17 januari 2019 gelanceerd. Ze maakt het mogelijk om de luchtkwaliteitsindex BelAQI te kennen voor een bepaalde plaats via modellering op basis van realtimemetingen in stations in heel België.

Ze geeft luchtkwaliteitsvoorspellingen voor de komende paar dagen voor een bepaalde plaats.


Er worden kaarten opgesteld met gemodelleerde concentraties voor heel België voor PM10, PM2,5, stikstofdioxide en ozon, alsook een kaart van de BelAQI-index.

Dankzij de applicatie kan er gewaarschuwd worden wanneer een drempel van een van de gewestelijke plannen wordt geactiveerd en gedeactiveerd in Vlaanderen, Wallonië of het Brussels Gewest.

Er wordt ook een notificatie verstuurd wanneer er wordt verwacht of wordt waargenomen dat een Europese ozondrempel wordt overschreden.

De gebruikte gegevens zijn afkomstig van dezelfde gegevensbron, namelijk gegevens van de gewestelijke telemetrische netwerken.
2)
Van 2009 tot 2018 was het mogelijk om zich in te schrijven op de website van Leefmilieu Brussel om een waarschuwingssms of -mail te krijgen in geval van een pollutiepiek.

Na de lancering van de applicatie Brussel Air in 2018 was de inschrijving voor die dienst niet meer mogelijk. Tussen 2018 en 2020 heeft Leefmilieu Brussel een overgangsperiode ingericht waarin men zich niet meer kon inschrijven voor de dienst, maar de personen die ingeschreven waren, ontvingen nog steeds een mail en/of een sms. Op 17/11/2020 liep deze dienst ten einde en werd ze vervangen door een uitgebreide communicatieregeling:
- Mailing via de IRCEL (mogelijkheid om zich in te schrijven op de mailinglijst van de IRCEL via de website luchtkwaliteit.brussels)
- Applicatie Brussels Air en een systeem met pushnotificaties
- Publicatie (news) op de website van LB en op de voorgrond stellen in functie van het crisisniveau
- Publicatie op sociale netwerken: Facebook, Twitter en Instagram

3)
In 2020 werden ongeveer 9500 mails en 20.000 sms-berichten verstuurd.
4)
De lijst werd verwijderd. Op 06/07/2020 waren er:
- 2434 ontvangers voor Nederlandstalige sms’en
- 4287 ontvangers voor Franstalige sms’en
- 1364 ontvangers voor Nederlandstalige mails
- 1824 ontvangers voor Franstalige mails
5)
Het versturen van mails en sms-berichten gebeurde via het platform cm.com (externe dienstverlener).
6)
De gebruikte technologieën behoorden tot de verantwoordelijkheid van de dienstverlener.
7)
De overheidsopdracht 2018A0365 (“Ontwikkeling van een centraal systeem voor het versturen van sms-berichten en e-mails met waarschuwingen in verband met de luchtkwaliteit”) is gegund voor een bedrag van 12.203,45 euro voor de basisopdracht en een vergelijkbaar bedrag voor de drie jaarlijkse verlengingen.
8)
Voor het bedrag dat in het antwoord op vraag 7 vermeld is, omvat de opdracht 2018A0365 de ontwikkeling van een platform voor het versturen van sms-berichten en e-mails, het versturen van 100.000 sms-berichten en 65.000 e-mails.
9)
In de huidige formule vereist de applicatie Brussels Air geen persoonlijke gegevens.
Wat betreft het systeem dat gebruikt werd voordat de applicatie in gebruik werd genomen, is het bestand met de persoonsgegevens voor het verzenden van waarschuwingsmails en -sms-berichten gewist.