Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het onderdeel werkgelegenheid van de Renolutiestrategie

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 146)

 
Datum ontvangst: 07/01/2022 Datum publicatie: 26/01/2022 Referentie: B.I.V. 66 (21/22), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/01/2022 Referentie: B.I.V. 66 (21/22), Blz. 3
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/01/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 66 (21/22) 1
26/01/2022 Tussenkomst Clémentine Barzin B.I.V. 66 (21/22) 2
26/01/2022 Tussenkomst Gilles Verstraeten B.I.V. 66 (21/22) 3
26/01/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 66 (21/22) 3
26/01/2022 Repliek Farida Tahar B.I.V. 66 (21/22) 7