Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het vandalisme op de infrastructuur van de MIVB en haar partners

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1135)

 
Datum ontvangst: 18/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

“Tags en graffiti zijn een maatschappelijk fenomeen dat niet eigen is aan het openbaar vervoer maar waarvan het openbaar vervoer ook slachtoffer van is”. Dat was de repliek van uw voorganger (de heer Smet) op mijn schriftelijke vraag van 2018, eveneens met betrekking tot vandalisme (vraag nr.1084 2 mei 2018).

Wie dagelijks het openbaar vervoer gebruikt merkt dat de situatie van week tot week erger wordt. Metro- en premetrostations die recent verbouwd zijn geweest (o.a. Kunst-Wet, Schuman, Beurs-Grote Markt, …) staan vol met tags. Ook de oudere stations zijn het slachtoffer van georganiseerd vandalisme: Boileau, Troon, Madou, … Bovengronds is de situatie niet veel beter. Partnerfirma’s die schuilhokjes ter beschikking stellen krijgen ook te maken met tags op de glazen wanden. Ter illustratie: op de Generaal Jacqueslaan in Elsene en Etterbeek waar trams 7 en 25 rijden is er geen enkel schuilhokje meer te vinden zonder tags.

De MIVB gaf in het verleden aan dat ze binnen de 48 uur tussenkomt na de signalering van een graffiti of tag. Wanneer het om xenofobe of beledigende graffiti gaat, komt ze binnen de 3 uur tussen. JCDecaux gaf aan binnen de week tussen te komen voor wat de schuilhokjes betreft, behalve als het om tags gaat met zuur. Dan worden ze niet verwijderd.

Het resultaat ligt voor de hand: indien tags met verf snel verwijderd worden en die met zuur niet verwijderd worden, dan zullen de vandalen vaker met zuur vernielen.

  • Hoeveel tags en graffiti werden er in totaal gedurende het jaar 2018 verwijderd op de MIVB-infrastructuur? En in 2019? Hoe zag de situatie er in 2020 uit?

  • Hoeveel tags en graffiti werden er in het jaar 2018 verwijderd op de MIVB infrastructuur, station per station (inclusief premetro). En in 2019? Hoe zag de situatie er in 2020 uit?

  • Wat is de kostprijs voor de verwijdering van tags en graffiti op de MIVB-infrastructuur in het jaar 2018? En in 2019? Hoe zag de situatie er in 2020 uit?

  • Wat wordt er ondernomen of welke voorstellen liggen er op tafel om tags met zuur tegen te gaan, zowel in de stations beheerd door de MIVB als de schuilhokjes beheerd door een externe partner?

  • Hoeveel vandalen werden er tijdens het jaar 2018, 2019 en 2020 geïdentificeerd na het vernielen van de MIVB-infrastructuur? In totaal en per station respectievelijk.

 

 
 
Antwoord    In 2018 werden 99.098 graffiti/tags verwijderd in de stations, in 2019 waren dat er 154.069 en in 2020 bedroeg het totale aantal 203.142.


Gelieve hier de kosten te vinden die verbonden zijn aan het verwijderen van graffiti in de stations in 2018, 2019 en 2020:
· 2018: €568.000
· 2019: €873.000
· 2020: €979.000
De MIVB neemt verschillende maatregelen om de veiligheid op haar net te verzekeren, voor haar personeel, de reizigers, maar ook voor haar infrastructuur en materieel: verhoogde aanwezigheid van personeel in de stations, camera's in de stations, camera's in de voertuigen, camera's in de depots en remises, omheiningen en bewakingsdienst om de toegang tot de infrastructuur te verhinderen, poortjes aan de in- en uitgangen van de stations, enz.
Beschermende anti-graffiti-folies worden gebruikt op ruiten en op de rugleuningen van stoelen in sommige voertuigen. In 2021 werden de toegangsdeuren tot de technische lokalen bekleefd met stickers om graffiti te maskeren en de visuele identiteit van de MIVB te versterken. Er wordt ook een product aangebracht op het lakwerk van de trams om het verwijderen van eventuele graffiti te vergemakkelijken.
De voertuigen van de MIVB worden geparkeerd in beschermde zones, de depots, en de parkeerplaatsen buiten de depots worden bewaakt of zijn 's nachts niet toegankelijk voor het publiek.
Intern bij de MIVB is een “tool” ontwikkeld om alle informatie over graffiti te verzamelen, zodat systematisch klachten bij de politie en schadeclaims zullen kunnen worden ingediend.
Aangezien de schuilhuisjes niet worden beheerd door de MIVB, maar door de gemeenten die een contract hebben met JC Decaux of Clear Channel, is het niet mogelijk informatie te verstrekken over de preventieve maatregelen die zijn genomen tegen zuurgraffiti in de schuilhuisjes.
Het op heterdaad betrappen van daders van vandalisme is zeer moeilijk. De MIVB werkt dan ook nauw samen met de ordediensten en zet in op preventieve maatregelen.
Het aantal personen op heterdaad betrapt bij vandalisme in de brede zin, op de voertuigen of in de infrastructuur (beschadigen van infrastructuur, voertuigen, verboden afficheren, oneigenlijk gebruik van infrastructuur of van rollend materiaal, enz.), was:
· 135 in 2018
· 275 in 2019
· 333 in 2020

Het is niet mogelijk een aantal per station te geven.