Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de factoren ter uitrolling van de zone 30 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1138)

 
Datum ontvangst: 18/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Op 1 januari 2021 werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een algemene zone 30 van kracht, waarbij enkele belangrijke verkeersassen niet werden opgenomen. De twee belangrijkste redenen voor het uitrollen van deze maatregel waren enerzijds het bereiken van nul verkeerdoden op de wegen in de hoofdstad, en anderzijds het verlagen van de CO2-uitstoot ter bevordering van een betere luchtkwaliteit. Na acht maanden zone 30 dwingt zich een (voorlopige) evaluatie van de maatregel op.

Wanneer het gaat om verkeersdoden, dan schuift u telkens het argument van de overmatige snelheid naar voren, dat de voornaamste oorzaak van de sterfgevallen op de wegen zou zijn. Op vlak van de luchtvervuiling en de luchtkwaliteit zouden de personenwagens de grote boosdoener zijn.

  • Hoeveel dodelijke ongevallen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er in het jaar 2020 geregistreerd? Van deze dodelijke ongevallen, hoeveel waren te wijten aan een overmatige snelheid van de bestuurders, waarbij de oorzaak ook werd vastgelegd door meettoestel van het type (mobile) flitspaal, ‘speedgun’ of trajectcontrole?

  • In het jaar 2020, hoeveel CO2 werd er precies uitgestoten door de thermische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wat is het procentueel aandeel van de CO2-uitstoot afkomstig van de thermische voertuigen ten opzichte van de totale CO2-uitstoot gemeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 
 
Antwoord    In januari 2021 werd het verkeersreglement gewijzigd om de standaardsnelheid binnen de Brusselse bebouwde kom aan te passen. De snelheid van 30 km/u moet niet meer worden gespecificeerd, maar de uitzonderingen op deze standaardsnelheid wel. Blijven dus over, de zones 30 in schoolomgevingen op wegen die geen zone 30 zijn.
De ambitie van deze maatregel was om:
- Het aantal en de ernst van de verkeersongevallen verminderen bij alle categorieën weggebruikers.
- Gunstige omstandigheden creëren voor de bevordering van het fietsgebruik en verplaatsingen te voet in een rustigere verkeerssituatie.
- Behouden van het lokale profiel van de overgrote meerderheid van de Brusselse straten.
- De milieuhinder verminderen, meer bepaald het verkeerslawaai, en de woonkwaliteit in de stad verbeteren.

De resultaten van dit eerste jaar "Stad 30" in Brussel zijn in vele opzichten positief: een lagere gemiddelde snelheid zonder toename van de reistijd, daling van het aantal en de ernst van ongevallen en minder geluidsoverlast.
1) In 2020 zijn er 14 dodelijke slachtoffers vastgesteld bij 12 dodelijke ongevallen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geen van deze ongevallen vond zoals gevraagd plaats op een locatie met een snelheidscontrole zoals trajectcontrole of flitspaal. We kunnen niet sluitend bepalen hoeveel van deze ongevallen te wijten waren aan een overmatige snelheid van de bestuurder, maar bij alvast 1 ongeval werd door de vaststellende politieagent als verzwarende omstandigheid een overdreven snelheid genoteerd. Bij 3 verdere ongevallen werd door de vaststellende politieagent als oorzaak controleverlies over het stuur genoteerd.
2) Volgens de recentste inventaris van de directe broeikasgasuitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 1990-2019 bedroeg de verbranding van brandstoffen in de wegvervoersector in 2019 in totaal 918 kiloton CO
2, of 29% van de totale directe CO2-emissies in het Gewest. De cijfers voor 2020 zullen beschikbaar zijn vanaf 15 maart 2022 na de indiening van de inventaris van de broeikasgasuitstoot van België bij de Europese Unie.