Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende recycling van haar

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1009)

 
Datum ontvangst: 29/11/2021 Datum publicatie: 22/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Enkele maanden geleden heb ik u een vraag gesteld over het recyclen van haar in het Brussels Gewest.

In maart 2020 werd RCOOP het eerste kapsalon in Brussel dat haar recyclet met hun partners! Het wordt hoog tijd dat er een aanbod komt voor het recyclen van haar in het Brussels Gewest. Anders zijn we binnenkort de achterblijvers op dit gebied.

U heeft geantwoord dat Leefmilieu Brussel was benaderd door een ondernemer die een innovatief en interessant project had voor het recyclen van haar. U hebt echter gewezen op belemmeringen ten gevolge van de kwestie van het wettelijk statuut van haar: product, bijproduct, afval, ... De erkenning van haar als afval zou er dan toe leiden dat de onderneming een reeks maatregelen moet treffen.

U hebt er mij van verzekerd dat Leefmilieu Brussel geïnteresseerd is in het project. Er was zelfs contact opgenomen met een juridisch studiebureau om vooruitgang te boeken.

Voorts heb u in juli jongstleden verklaard dat niet alleen Leefmilieu Brussel, maar ook Innoviris contact heeft gehad met een projectleider over het verzamelen en recyclen van haar. U hebt gezegd dat uw diensten het project bestuderen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  1. Wat heeft het werk van het juridisch studiebureau op het gebied van de wetgeving betreffende het haar opgeleverd? Hoever staat die wetgeving?

  2. Zijn er nog juridische belemmeringen? Zo ja, welke? Wordt er een reflectie gehouden om snel een oplossing te vinden?

  3. Kunt u meer vertellen over het project waarover contact werd opgenomen met Leefmilieu Brussel en Innoviris? Hoever staat het inmiddels met dat project?

  4. Hebt u sindsdien gehoord van andere projecten voor het recyclen van haar ?

 

 
 
Antwoord    1)
Het juridisch studiebureau heeft de vraagstukken in verband met de regelgeving en meer in het bijzonder de afvalstatus en de einde-afvalstatus (een afvalstof moet overeenkomstig de voorschriften de afvalstatus verlaten om weer een product te worden en weer op de markt gebracht te worden) op een globale manier bekeken voor alle afvalstromen en niet alleen voor haar. Dat juridische werk is nog aan de gang en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen zullen moeten worden vertaald in een volgende wijziging van de Brudalex (BBHR van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen, Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX). In de tussentijd is de huidige wetgeving dus nog steeds van kracht. In het geval van de recyclage van haar gaat het om een milieuvergunning onder rubriek 44A, 44B of 48A, afhankelijk van de voorwaarden van het project.
2)
Zoals in juli 2021 is uiteengezet, doet de recyclage van haar de vraag rijzen naar de juridische status van haar: afvalstof, bijproduct of product. In de huidige situatie en volgens de interpretatie van de geldende wetgeving moet haar in de context van dit project als afvalstof worden beschouwd. De diensten van Leefmilieu Brussel werken momenteel aan de herziening van de einde-afvalstatus.
3)
De diensten van de afdeling Vergunningen en Partnerschappen van Leefmilieu Brussel hebben contact gehad met de onderneming Dung Dung voor haar project Hair Recycle. Die onderneming heeft ook een kandidaatstelling ingediend in het kader van de BeCircular-projectoproep en is na analyse door de jury geselecteerd als een van de winnaars van 2021 en heeft financiering gekregen om haar project te ontwikkelen.
4)
Wij zijn niet op de hoogte van andere projecten rond de recyclage van haar.