Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het sluikstortprobleem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1020)

 
Datum ontvangst: 18/01/2022 Datum publicatie: 22/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Er wordt van de Brusselaars verwacht dat ze hun afval sorteren, de vuilnis­zakken tijdig op straat zetten en het overtollige afval naar het containerpark brengen. Het aantal beschikbare containerparken (Recypark) in het Gewest vormt daarbij geen aanmoediging. Ze zijn slechts open op zeer beperkte tijdstippen en bovendien dient men er ook nog eens voor te betalen.

In bepaalde wijken kiezen de inwoners voor gemakkelijkste oplossing: hun afval illegaal op straat achterlaten. Zo’n asociaal gedrag hoort niet thuis in de hoofdstad van Europa. Uit de cijfers die u vrijgaf via de schriftelijke vragen nr. 580, blijkt dat het sluikstortprobleem in Brussel zeker nog niet opgelost is. In vergelijking met jaar ervoor steeg het aantal illegaal gedumpt afval rond de glasbollen in 2020 met gemiddeld 5%. Voor wat het afval langs de gewestwegen betreft, bedraagt de stijging 31% ten opzichte van 2019.

Uit de schriftelijke vragen nr. 392 betreffende de sluikstortproblematiek en de sanctionering daarvan, leiden we af dat er zeer weinig pv’s worden opgesteld door Leefmilieu Brussel. Dat is een slecht signaal voor zowel zij die zich schuldig maken aan sluikstorten, als voor de burgers die wel hun afval verwerken en wederom moeten opdraaien voor de kosten gelinkt aan het asociaal gedrag van enkelingen.

Graag zou ik de volgende vragen willen stellen:

  • Kan u duiden hoeveel administratieve boetes er in 2021 door het personeel van Leefmilieu Brussel en Net Brussel werden opgesteld inzake sluikstorten? Kan u deze cijfers opsplitsen per gemeente?

  • Kan u duiden hoeveel gevallen van sluikstorten er reeds werden vastgesteld in 2021, zowel rond de glasbollen/glascontainers als op de gewestwegen? Kan u deze cijfers opsplitsen per maand en in aantal ton afval?

  • Hoeveel camera’s zijn er op dit ogenblik in het Gewest aanwezig, die tot doel hebben sluikstorten te beboeten of sluikstorters te ontraden?

  • Wat is de kostprijs voor de afhaling en het verwerken van illegaal gedumpt afval in 2018, 2019, 2020 en  2021?

 

 
 
Antwoord   

1)

1) Elk proces-verbaal inzake het achterlaten van afvalstoffen op een openbare plaats (artikel 18, § 1, en 48 van de ordonnantie van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen) dat naar Leefmilieu Brussel gestuurd werd, overeenkomstig artikel 43 van het Wetboek van inspectie, wordt doorgestuurd naar Net Brussel om een gelijkwaardige behandeling van al deze feiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te garanderen.


Betreffende Net Brussel werden er in 2021 1638 dossiers behandeld in het kader van administratieve boetes. Er is geen opsplitsing per gemeente beschikbaar.

2)

Gelet op artikel 18, § 2, van de ordonnantie van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen is enkel Net Brussel bevoegd om het beheer van afvalstoffen te verzekeren of te laten uitvoeren, elk geval van afvalstoffen op de openbare weg wordt daarom  doorgestuurd naar Net Brussel voor verdere afhandeling (vaststelling, verwijdering en bestraffing).  

Er werden door Net Brussel in totaal 3087 processen-verbaal opgesteld voor het jaar 2021, waarvan 670 specifiek betrekking hadden op het sluikstorten. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen sluikstorten rond een glascontainer of elders.

 

 

Sluikafval rond glascontainers wordt elke dag opgehaald van maandag tot vrijdag, verbrandbaar afval in de ochtend en niet-verbrandbaar afval in de namiddag. Dit zijn de ingezamelde tonnages voor het jaar 2021:

2021

Verbrandbaar afval

Niet-

verbrandbaar  afval

Totaal

Januari

76

21

97

Februari

78

24

102

Maart

92

23

114

April

100

29

129

Mei

93

26

120

Juni

90

27

118

Juli

91

27

118

Augustus

83

29

112

September

83

22

105

Oktober

91

19

110

November

90

20

110

December

93

18

112

Totalen

1059

286

1345

3)

In dit stadium worden er altijd zes echte camera’s en zes nepcamera’s gebruikt door Net Brussel in de strijd tegen het sluikstorten in de openbare ruimte.

4)

Dit zijn de kosten van sluikstorten exclusief verwerkingskosten voor Net Brussel:

·           Kosten voor 2018: € 3.035.518,35

·           Kosten voor 2019: € 3.099.683,42

·           Kosten voor 2020: € 2.898.281,04

·           Kosten voor 2021: nog niet beschikbaar