Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het dragen van beschermende en reflecterende kledij door zwakke weggebruikers

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1149)

 
Datum ontvangst: 18/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Het bezitten en gebruiken van een gemotoriseerd voertuig is in België onderworpen aan een duidelijke regelgeving, waarbij zowel voor als tijdens het gebruiken van het voertuig, bepaalde verplichtingen worden opgelegd. Wie hieraan verzaakt wordt zonder pardon beboet.

Daaraan gekoppeld zijn zowel motorgebruikers als automobilisten nog eens verplicht om administratieve formaliteiten in orde te brengen: keuring (komt er vanaf 2022 voor motorgebruikers), rijbewijs halen, verzekering aansluiten, voertuig laten inschrijven en als de kers op de taart: belastingen betalen.

Zwakke weggebruikers die onder de categorie fietsers vallen, kennen geen enkele van deze verplichtingen. De weinige regels waaraan de fietsers zich moeten houden, worden in de praktijk te weinig gecontroleerd of worden soms zelfs getolereerd.

Fietsers zijn net zoals motorgebruikers kwetsbare weggebruikers, waarbij ongevallen gemakkelijk kunnen uitdraaien in tragedies. Om dat te vermijden raadt men fietsers aan om reflecterende kledij of een helm te dragen. Dit is op dit ogenblik geen verplichting. Verschillende stemmen keren zich tegen een mogelijke verplichting van deze veiligheidsuitrusting, met als voornaamste argument dat dit aversief zou werken en het fietsen ontmoedigen. Ook op vlak van verzekering bestaat er geen enkele verplichting.

Graag zou ik de volgende vragen willen stellen:

  • Wat is uw visie omtrent het verplicht dragen van reflecterende kledij voor zwakke weggebruikers uit de categorie ‘fietsers’? Waarom past die wel/niet in uw beleid? Zou dit volgens u een positief effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid in het Gewest?

  • Wat is uw visie omtrent het verplicht dragen van een helm voor zwakke weggebruikers uit de categorie ‘fietsers’? Waarom past dit wel/niet in uw beleid? Zou dit volgens u een positief effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid in het Gewest?

 
 
Antwoord    Het dragen van reflecterend materiaal op de fiets en de step wordt aanbevolen. Er wordt voortdurend voor gesensibiliseerd in de verschillende acties van Brussel Mobiliteit, zijn partners en de verenigingen die we subsidiëren.
Met name tijdens een traditionele “zichtbaarheidsactie” die wordt georganiseerd bij de overgang naar de wintertijd, wanneer de dagen korter worden en de zichtbaarheid van alle weggebruikers een nog belangrijker punt wordt.
Vooral in deze tijd van het jaar heeft het dragen van reflecterend materiaal om beter zichtbaar te zijn voor andere weggebruikers een onmiskenbaar positief effect op de verkeersveiligheid in het Gewest.
Wij hanteren daarom de volgende methode: sensibiliseren en stimuleren: ja; verplichten en sanctioneren: nee.
In verband met het dragen van een helm, verwijs ik graag naar het debat hierover naar aanleiding van de Vraag om Uitleg van meneer Loewenstein in de Commissie Mobiliteit van 25 januari 2022.