Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de relatie tussen politie en jongeren

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 500)

 
Datum ontvangst: 24/01/2022 Datum publicatie: 08/03/2022 Referentie: B.I.V. 87 (21/22), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/03/2022 Referentie: B.I.V. 87 (21/22), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/01/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/03/2022 Ontwikkeling Els Rochette B.I.V. 87 (21/22) 20
08/03/2022 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 87 (21/22) 21
08/03/2022 Repliek Els Rochette B.I.V. 87 (21/22) 22