Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de staatsgreep in Burkina Faso

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 574)

 
Datum ontvangst: 26/01/2022 Datum publicatie: 22/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 18/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Volgens berichten in de internationale pers heeft er op 23 en 24 januari in Burkina Faso een staatsgreep plaatsgevonden. President Roch Marc Kaboré werd gearresteerd, de Nationale Assemblee en de Regering werden ontbonden en de grondwet werd opgeschort.

De hoofdstad Ouagadougou lijkt in chaos te verzinken met muiterijen en jihadistische aanvallen. Volgens persberichten roept Frankrijk zijn onderdanen in het land op om "elke verplaatsing te vermijden".

Aangezien Burkina Faso sinds 2015 een van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is, zouden wij graag over de volgende informatie beschikken:

1. Wat is de onmiddellijke invloed van de precaire veiligheidssituatie in Burkina Faso op het veldwerk van de Brusselse samenwerkingsmissies?

2. Heeft de Staatssecretaris aanbevelingen gedaan aan ons personeel ter plaatse met betrekking tot  hun veiligheid?

3. Is de heer staatssecretaris van mening dat het actieplan moet worden gewijzigd in geval van verslechtering van de veiligheidssituatie in Burkina Faso, teneinde de mensen ter plaatse beter te beschermen en de continuïteit van de samenwerkingshulp te waarborgen, zelfs in een conflictsituatie?

 

 

 
 
Antwoord    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderhoudt geen betrekkingen met Burkina Faso inzake ontwikkelingssamenwerking.

Onze ontwikkelingssamenwerking is door haar beperkte middelen gericht op de 4 partnerregio’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Rabat (Marokko), Kinshasa (DRC), Paramaribo (Suriname) en Chennai (India).