Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de voedselarmoede en betaalbare schoolmaaltijden

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 177)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: 20/04/2022 Referentie: B.I.V. 103 (21/22), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/04/2022 Referentie: B.I.V. 103 (21/22), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2022 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 103 (21/22) 30
20/04/2022 Tussenkomst Martin Casier B.I.V. 103 (21/22) 31
20/04/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 103 (21/22) 32
20/04/2022 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 103 (21/22) 34