Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de hervorming van de parkeertarieven en de strategie voor het aanmoedigen van het parkeren buiten de openbare weg

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 622)

 
Datum ontvangst: 20/01/2022 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/03/2022 Van de agenda gehaald.
08/03/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag
29/03/2022 Toegevoegde mondelinge vraag Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 98 (21/22) 1