Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de eventuele invoering van een 4/5de-regeling voor ambtenaren van het plaatselijk openbaar ambt

Indiener(s)
Marc-Jean Ghyssels
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 479)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: 15/03/2022 Referentie: B.I.V. 92 (21/22), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022 Referentie: B.I.V. 92 (21/22), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2022 Ontwikkeling Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 92 (21/22) 12
15/03/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 92 (21/22) 13
15/03/2022 Repliek Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 92 (21/22) 14