Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de evaluatie van het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, met betrekking tot de acties 10 en 11

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 527)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 405)

 
Datum ontvangst: 04/02/2022 Datum publicatie: 22/03/2022 Referentie: B.I.V. 94 (21/22), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/03/2022 Referentie: B.I.V. 94 (21/22), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/02/2022 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/03/2022 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 94 (21/22) 6
22/03/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 94 (21/22) 7
22/03/2022 Repliek Leila Agic B.I.V. 94 (21/22) 10