Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende leegstand

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 844)

 
Datum ontvangst: 16/02/2022 Datum publicatie: 05/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 28/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Al meer dan 10 jaar staan verschillende woningen in verschillende gemeenten leeg. Met het oog hierop zou ik graag willen weten welke stappen Brussel Huisvesting heeft ondernomen om specifiek de volgende woningen opnieuw op de Brusselse huurmarkt te brengen:

 • Hoedenmakerstraat 17, 1000 Brussel

 • Hoedenmakerstraat 19, 1000 Brussel

 • Hoedenmakerstraat 21, 1000 Brussel

 • Hoedenmakerstraat 23, 1000 Brussel

 • Hoedenmakerstraat 24, 1000 Brussel

 • Werd aan de eigenaars van deze woningen de mogelijkheid aangeboden om hun eigendom over te nemen door een AIS?

 • Sinds wanneer zijn deze woningen gemeld als leegstaande woning bij Brussel Logement?

Daarnaast heb ik een aantal vragen over leegstand in het algemeen in het Brussels gewest:

 • Hoeveel woningen zijn al meer dan 5 jaar aangemeld bij Brussel Huisvesting als leegstaand?

 • Hoeveel van deze huizen die langer dan 5 jaar leegstaan werden over de afgelopen twee jaar 2020 en 2021 teruggebracht op de privé huurmarkt?

 • Hoeveel woningen zijn al meer dan 10 jaar aangemeld bij Brussel Logement als leegstaand?

 • Hoeveel van deze huizen die langer dan 10 jaar leegstaan werden over de afgelopen twee jaar 2020 en 2021 teruggebracht op de privé huurmarkt?

 • Op welke manier worden de meldingen van leegstaande woningen het meest doorgegeven aan Brussel Huisvesting?

 • Welke acties worden genomen door Brussel Huisvesting om de meldingen van leegstaande woningen op te volgen en te zorgen dat deze weer op de huurmarkt komen?

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

De eerste twee vragen hebben betrekking op specifieke situaties. Huisvesting Brussel is dus niet in staat om een antwoord te geven. Enerzijds krachtens de AVG, anderzijds bepaalt het reglement van het Parlement dat sommige soorten vragen onontvankelijk zijn (
artikel 10 van het reglement van het Parlement) zoals a) vragen met betrekking tot zaken van particulier belang of betreffende persoonlijke gevallen [...].

Wat uw vragen met betrekking tot leegstaande woningen betreft, is het met de huidige beheersinstrumenten van de dossiers van de administratie niet mogelijk om dit type informatie op te vragen (behalve indien de administratie alle gekende dossiers een per een controleert).

Wat betreft uw vraag over de manier waarop de meldingen van leegstaande woningen het meest worden doorgegeven aan Brussel Huisvesting:

In 2021 zijn er 1.583 nieuwe dossiers bijgekomen. 127 van die 1.583 dossiers zijn het gevolg van klachten bij de dienst leegstaande woningen (1 klacht van een vereniging en 126 klachten van gemeenten). Die klachten kunnen worden ingediend per e-mail, brief of het formulier irisbox. De andere dossiers waren het gevolg van onderzoeken die Brussel Huisvesting op eigen initiatief heeft gedaan.


Daarbij moet worden verduidelijkt dat enkel de 19 gemeenten van het gewest en de erkende verenigingen (vandaag enkel de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen) klachten bij het Gewest kunnen indienen.

Wat tot slot de acties betreft die Brussel Huisvesting neemt om de meldingen van leegstaande woningen op te volgen, is het zo dat de cel leegstaande woningen bij elke klacht een onderzoek ter plaatse (staat van de gevel, afmeting, enz.) en een administratief onderzoek (rijksregister, stedenbouw, kadaster, enz.) start.


Na dat onderzoek ontvangt de eigenaar een waarschuwing en heeft een termijn van drie maanden om het vermoeden van leegstand te weerleggen of de leegstand met legitieme redenen of overmacht te rechtvaardigen. Eigenaars die de leegstand van hun woning niet op geldige wijze motiveren, krijgen een boete. De toestand wordt jaarlijks gecontroleerd tot de woning opnieuw bewoond is.