Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gewestelijke strategie inzake cyberveiligheid

Indiener(s)
Marc-Jean Ghyssels
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 488)

 
Datum ontvangst: 07/02/2022 Datum publicatie: 23/03/2022 Referentie: B.I.V. 96 (21/22), Blz. 38
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/03/2022 Referentie: B.I.V. 96 (21/22), Blz. 39
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/03/2022 Ontwikkeling Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 96 (21/22) 38
23/03/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 96 (21/22) 39
23/03/2022 Repliek Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 96 (21/22) 40