Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de opleiding van leidinggevenden over de gevolgen van geweld op het werk

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 179)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 413)

 
Datum ontvangst: 18/02/2022 Datum publicatie: 22/03/2022 Referentie: B.I.V. 94 (21/22), Blz. 11
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/03/2022 Referentie: B.I.V. 94 (21/22), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2022 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/03/2022 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 94 (21/22) 12
22/03/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 94 (21/22) 13
22/03/2022 Repliek Leila Agic B.I.V. 94 (21/22) 15