Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de aanbevelingen van de Assisen tegen Racisme met betrekking tot het Observatorium van de gewestelijke publieke werkgelegenheid

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 82)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 137)

 
Datum ontvangst: 14/03/2022 Datum publicatie: 17/05/2022 Referentie: B.I.V. 121 (21/22), Blz. 3
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/05/2022 Referentie: B.I.V. 121 (21/22), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/05/2022 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 121 (21/22) 4
17/05/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 121 (21/22) 5
17/05/2022 Repliek Farida Tahar B.I.V. 121 (21/22) 7