Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de bescherming van het beschermd erfgoed tijdens betogingen

Indiener(s)
Isabelle Pauthier
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 559)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 432)

 
Datum ontvangst: 14/03/2022 Datum publicatie: 09/05/2022 Referentie: B.I.V. 115 (21/22), Blz. 40
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/05/2022 Referentie: B.I.V. 115 (21/22), Blz. 41
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/05/2022 Ontwikkeling Isabelle Pauthier B.I.V. 115 (21/22) 40
09/05/2022 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 115 (21/22) 41
09/05/2022 Repliek Isabelle Pauthier B.I.V. 115 (21/22) 43