Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de inhuldiging van het eerste Cosearching Center in Brussel

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 504)

 
Datum ontvangst: 14/03/2022 Datum publicatie: 20/04/2022 Referentie: B.I.V. 102 (21/22), Blz. 4
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/04/2022 Referentie: B.I.V. 102 (21/22), Blz. 5
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2022 Ontwikkeling Michaël Vossaert B.I.V. 102 (21/22) 5
20/04/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 102 (21/22) 5
20/04/2022 Repliek Michaël Vossaert B.I.V. 102 (21/22) 8