Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de deelname van de Brusselse huisvestingsactoren aan het MIPIM

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 439)

 
Datum ontvangst: 28/03/2022 Datum publicatie: 12/05/2022 Referentie: B.I.V. 120 (21/22), Blz. 19
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 12/05/2022 Referentie: B.I.V. 120 (21/22), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2022 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/05/2022 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 120 (21/22) 19
12/05/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 120 (21/22) 20
12/05/2022 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 120 (21/22) 21