Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de informatie op de "Mobigis"-onlinefietskaart

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1214)

 
Datum ontvangst: 24/03/2022 Datum publicatie: 16/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Enkele dagen geleden bezocht ik de online fietskaart "Mobigis", die toegankelijk is via de website van Brussel Mobiliteit, op zoek naar informatie over bepaalde locaties, met name die van fietspompen/reparatiestations en elektrische oplaadpalen. Ik vroeg me al snel af of deze handige on-linekaart wel up-to-date is.

Op het moment van schrijven is bijvoorbeeld een recent geïnstalleerd elektrisch oplaadpunt langs de Zevenbunderslaan niet in de kaart opgenomen. En wat de fietspompen/reparatiestations betreft, die naar ik aanneem openbaar zijn, hun aantal lijkt vrij laag: 1 reparatiestation in Jette, 1 reparatiestation in Brussel-Stad, 1 fietspomp in Sint-Joost-Ten-Node, 1 fietspomp in Ukkel...

Ik vraag me af wat deze gegevens omvatten, vooral omdat een snelle zoektocht op het web cijfers oplevert die misschien een beetje gedateerd zijn, maar wel intrigerend. Zo gaf een in 2017 gepubliceerd artikel op BX1 (https://bx1.be/blogs/blog-mobilite/stations-publiques-de-gonflage-de-reparation-velos-fleurissent-communes/) interessante en bemoedigende cijfers: "In Jette wordt de ervaring nog steeds als zeer positief ervaren. Ongeveer 18 maanden geleden werden drie oppompstations geplaatst; twee daarvan zijn uitgerust met een klein onderhouds- en reparatiestation. Sindsdien zijn er nog zeven oppompstations bijgekomen, voor een totaal van 10 stations.

Ook, en dat verbaast me nogal, verschijnen de "Villo!"-stations niet op de on-linekaart.

Hier zijn mijn vragen:

  • Wat betekenen de termen "fietspompen", "reparatiestations" en "fietsdiensten" precies op de kaart van "Mobigis"?

  • Bevat de kaart "Mobigis" alle fietspompen, reparatiestations en fietsdiensten in het Brussels Gewest, of is het de bedoeling dat ze die bevat? Hoe vaak wordt deze kaart bijgewerkt door Brussel Mobiliteit?

  • Als de "Mobigis"-onlinekaart correct en up-to-date is, hoe kunnen we dan de daling van het aantal oppomp- en onderhoudstations sinds 2017 verklaren? Hoe zit het sinds 2019?

  • Waarom verschijnen de "Villo!" punten niet op de "Mobigis" kaart?

 
 
Antwoord    De informatie over fietspompen en fietsherstelzuilen voor fietsers die op Mobigis te vinden zijn, zijn gegevens die in het kader van de fietskaart worden verzameld. Deze gegevens zijn echter niet gemakkelijk te verzamelen en kunnen daarom onvolledig zijn. Brussel Mobiliteit tracht deze gegevens te verbeteren op basis van Open Street Map en zal samen met fietsverenigingen zoals Cyclo bekijken hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden. De gegevens laten momenteel niet toe om de evolutie te volgen van de fietspompen en -herstelzuilen.

De informatie die via Mobigis beschikbaar is heeft tot doel een volledig beeld te geven van de fietsvoorzieningen. Aangezien het verzamelen van de gegevens momenteel nog niet op punt staat, beperkt de kaart zich tot de gegevens die beschikbaar zijn. We bekijken hoe deze gegevens optimaal kunnen worden geüpdatet. We wensen in de toekomst regelmatiger volledige updates van de fietskaart te kunnen doen.
Door een wijziging in de brongegevens waren de Villo!-data tijdelijk niet beschikbaar. Dit probleem is opgelost rond eind maart. Deze gegevens zijn volledig en worden dagelijks geüpdatet.