Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projecten in het kader van het PHP (Public Housing Partnership)

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 880)

 
Datum ontvangst: 25/03/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 01/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

U hebt een nieuwe overheidsopdracht aangekondigd die beter aangepast is aan de  projectontwikkelaars: het PHP (Public Housing Partnership) om de sociale woningbouw te versnellen.

De eerste projectoproep in het kader van het PHP is op 4 februari afgesloten. Er  werden 4 projecten ingediend voor een totaal van 242 woningen.

Ik had graag meer toelichtingen gekregen over de nieuwe overheidsopdracht en de verschillende projecten.

Mijn vragen zijn als volgt:

  • Hoe verlopen de  procedures/stappen van het PHP? Hoe zal het PHP de sociale woningbouw versnellen?

  • Wat zijn de hoofdlijnen van de 4 projecten die na de eerste projectoproep werden ingediend?

  • Wie zijn de ontwikkelaars voor elk project?

  • Hoeveel woningen zijn in totaal gepland voor elk project? Hoeveel woningen per project? Hoeveel sociale, bescheiden, middelgrote, particuliere, huur- en koopwoningen enz. huisvesting zal elk project tellen?

  • Op welke datum zullen de woningen in het kader van de projecten worden opgeleverd?

  • Wat is het bedrag van de woningen die door de BGHM worden gekocht?

 

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer jullie het volgende antwoord mee te delen:

Wat het verloop van de PHP-procedures betreft, ben ik zo vrij u te verwijzen naar het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 850 van de heer Mampaka.

De 4 projecten die werden ingediend na de PHP, zijn de volgende:
- Een project van +-131 woningen in Sint Joost
- Een project van 15 woningen in Anderlecht
- Een project van 16 woningen in Molenbeek
- Een project van 80 tot 140 woningen in Molenbeek.

Voor het overige worden de kandidaatsdossiers momenteel geanalyseerd door de BGHM en kunnen uw vragen bijgevolg niet worden beantwoord.