Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verdeling van woningen in het kader van het GHP en de AW in 2021

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 891)

 
Datum ontvangst: 01/04/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 02/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/06/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Wij komen bij u terug voor nadere gegevens over de verdeling van de woningen die in 2021 in het kader van het gewestelijk huisvestingsplan en de alliantie wonen gebouwd  zullen worden. U vroeg ons eind maart, begin april 2022 onze vragen opnieuw te stellen.

Mijn vragen zijn:

 • Hoeveel middelgrote koopwoningen werden er door Citydev geproduceerd?

 • Hoeveel CLTB koopwoningen zijn er ?

 • Hoeveel sociale woningen zijn er via de DWC's?

 • Hoeveel bescheiden huurwoningen zijn er  via de DWC's?

 • Hoeveel middelgrote huurwoningen zijn er via de DWC's?

 • Hoeveel  bescheiden koopwoningen zijn er via de DWC's?

 • Hoeveel middelgrote koopwoningen zijn er via de DWC's?

 • Hoeveel sociale huurwoningen zijn er via het huisvestingsfonds?

 • Hoeveel bescheiden huurwoningen zijn er  via het huisvestingsfonds?

 • Hoeveel middelgrote huurwoningen zijn er via het huisvestingsfonds?

 • Hoeveel sociale koopwoningen zijn er  via het huisvestingsfonds ?

 • Hoeveel bescheiden koopwoningen zijn er via het huisvestingsfonds?

 • Hoeveel middelgrote koopwoningen zijn er via het huisvestingsfonds?

 • Hoeveel sociale woningen geproduceerd door SFAR?

 • Hoeveel bescheiden huurwoningen geproduceerd door SFAR ?

 • Hoeveel middelgrote huurwoningen geproduceerd door SFAR ?

 • Hoeveel bescheiden koopwoningen geproduceerd door SFAR ?
 • Hoeveel middelgrote koopwoningen geproduceerd door SFAR? 
 • Hoeveel sociale huurwoningen geproduceerd door de BGHM?

 • Hoeveel bescheiden huurwoningen geproduceerd door de BGHM?

 • Hoeveel middelgrote huurwoningen  geproduceerd door de BGHM?

 • Hoeveel sleutel-op-de-deur woningen?

 

 

 

 
 
Antwoord    U vindt de antwoorden op uw vragen in de bijlage.