Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de kwestie van het koolstofarm maken en het meten van de koolstofvoetafdruk bij de huidige herziening van de juridische instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 447)

 
Datum ontvangst: 25/04/2022 Datum publicatie: 11/07/2022 Referentie: B.I.V. 146 (21/22), Blz. 37
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/07/2022 Referentie: B.I.V. 146 (21/22), Blz. 38
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/04/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/04/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/07/2022 Uitgesteld
11/07/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 146 (21/22) 37
11/07/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 146 (21/22) 38
11/07/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 146 (21/22) 39