Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steunverlening aan Solvay

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 945)

 
Datum ontvangst: 21/04/2022 Datum publicatie: 08/06/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 16/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

 

Wij zouden graag de bedragen kennen van de steunverlening die door de verschillende diensten van het Brussels Gewest aan de ondernemingen van de Solvay-groep zijn toegekend (voor werkgelegenheid, ondernemingen, onderzoek en ontwikkeling, belastingverminderingen, enz.) voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021.

 

 

 
 
Antwoord    Voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid geen steun toegekend aan Solvay voor wat betreft haar bevoegdheid Werk.

In dit verband moet worden opgemerkt dat betaald educatief verlof een recht van de werknemer is en geen steun aan de onderneming.

Hetzelfde geldt voor Actiris, die in dezelfde periode geen steun aan Solvay heeft verleend.