Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de oprichting van een netwerk van voetgangerspanelen

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 688)

 
Datum ontvangst: 27/04/2022 Datum publicatie: 24/05/2022 Referentie: B.I.V. 124 (21/22), Blz. 16
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 24/05/2022 Referentie: B.I.V. 124 (21/22), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Verwijzing commissie Mobiliteit Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/05/2022 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 124 (21/22) 16
24/05/2022 Antwoord Elke Van den Brandt B.I.V. 124 (21/22) 17
24/05/2022 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 124 (21/22) 17