Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de nieuwe coördinatie van het RAB-BKO (Réseau des Arts à Bruxelles / Brussels Kunstenoverleg)

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 587)

 
Datum ontvangst: 29/04/2022 Datum publicatie: 20/06/2022 Referentie: B.I.V. 131 (21/22), Blz. 20
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/06/2022 Referentie: B.I.V. 131 (21/22), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/06/2022 Vraag gesteld namens de auteur Pierre-Yves Lux B.I.V. 131 (21/22) 20
20/06/2022 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 131 (21/22) 21
20/06/2022 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 131 (21/22) 22