Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het volgen van een verplichte opleiding voor personeel dat in contact komt met dieren in erkende inrichtingen

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 540)

 
Datum ontvangst: 06/05/2022 Datum publicatie: 06/07/2022 Referentie: B.I.V. 142 (21/22), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 06/07/2022 Referentie: B.I.V. 142 (21/22), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 142 (21/22) 12
06/07/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 142 (21/22) 13
06/07/2022 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 142 (21/22) 14