Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de evenementen op de Hippodroom-site

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 533)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 450)

 
Datum ontvangst: 09/05/2022 Datum publicatie: 29/06/2022 Referentie: B.I.V. 136 (21/22), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 29/06/2022 Referentie: B.I.V. 136 (21/22), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/05/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/06/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 136 (21/22) 1
29/06/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 136 (21/22) 2
29/06/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 136 (21/22) 4