Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stijging van het aantal gevallen van rijden onder invloed van drugs

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1255)

 
Datum ontvangst: 09/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Elk jaar rijden meer en meer jonge Belgen onder invloed van drugs, terwijl dat een ernstig risico inhoudt voor de bestuurder, de passagiers en de andere weggebruikers.

Touring1 wijst erop dat "in 2020 het aantal Belgen die onder invloed van drugs hebben gereden, met meer dan 12% gestegen is". De organisatie stelt vast dat deze cijfers in 2021 alleen maar zijn gestegen en tonen dat meer dan 30% van de overtredingen werd begaan door jongeren tussen 20 en 24 jaar, gevolgd door 25% voor jonge volwassenen tussen 25 en 29 jaar. Alleen al in de eerste helft van dit jaar werden meer dan 7.470 gevallen van rijden onder invloed van drugs vastgesteld.

Uit de statistieken van de politie blijkt dat over een periode van 10 jaar het aantal overtredingen voortdurend toeneemt2.

Vias3 wijst er in een persbericht van 25 januari 2022 op dat "de gezondheidscrisis een negatief effect lijkt te hebben gehad op het gedrag van de jonge automobilisten, aangezien in Wallonië " vandaag  30% van hen onder invloed van drugs achter het stuur kruipt, twee keer zoveel als een jaar geleden (15%)".

Uit hetzelde onderzoek van Touring blijkt dat als we niets ondernemen, het gebruik van drugs achter het stuur meer kan toenemen dan dat van alcohol.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Beschikt u over cijfers voor het Brussels Gewest in het bijzonder?

  • Zijn die cijfers vergelijkbaar met het nationale gemiddelde en wat is er bijzonder aan de situatie in Brussel?

  • Zijn er bewustmakingscampagnes over preventie en veiligheid opgezet?

  • Welke acties en middelen worden daartoe gebruikt?

1 https://www.touring.be/nl/pers/touring-aantal-betrappingen-rijden-onder-invloed-drugs-stijgt-12

2 https://www.touring.be/nl/pers/touring-aantal-betrappingen-rijden-onder-invloed-drugs-stijgt-12

3 file:///C:/Users/bonjour/Downloads/enquetenationaleinsecuriteroutiere2022drogues.pdf

 
 
Antwoord    Ik verwijs u naar het antwoord met cijfers dat op 3 mei van dit jaar in de Commissie Mobiliteit is gegeven.