Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evaluatie van de voorzieningen om talen te leren voor Brusselse werkzoekenden

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 976)

 
Datum ontvangst: 16/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
31/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Het digitale platform Brulingua, dat in 2013 werd gelanceerd, maakt het gratis online leren van verschillende talen mogelijk. Er zijn ook Taalcheques Beroepsproject of Matching, waarmee een opleiding op maat kan worden gevolgd voor een specifiek profiel van werkzoekenden die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wij zouden graag een update krijgen van de resultaten van deze verschillende voorzieningen.

Bijgevolg zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Hoeveel uur hebben de personen die actief zijn op het platform gemiddeld in totaal besteed aan training sinds de lancering van Brulingua?

  • Beschikt u over statistieken voor 2020 en 2021 (leeftijd, geslacht, moedertaal) met betrekking tot de profielen van de personen die de Brulingua-applicatie gebruiken?

  • Wat zijn de meest gebruikte talen op Brulingua in 2020 en 2021?

  • Kunt u ons een schatting geven van de verhouding actieve werkzoekenden op de Brulingua-applicatie?

  • Welk budget is er in 2020 en 2021 besteed aan de toekenning van de taalcheques Matching en Beroepsproject?

  • Wat is de verhouding van de talen die in 2020 en 2021 door de taalcheques werden gebruikt?

  • Hoeveel taalcheques Matching werden in 2020 en 2021 door de werkzoekenden gebruikt?

  • Hoeveel taalcheques Beroepsproject werden in 2020 en 2021 aan werkzoekenden toegekend?

 

 
 
Antwoord    In bijlage 1 vindt u de evolutie van het aantal leerlingen dat actief is op het platform sinds de start van het Brulingua-project.


In de tabel in
bijlage 2 staat het aantal uren dat leerlingen op het platform hebben doorgebracht.


Sinds augustus 2020 en de lancering van zijn mobiele applicatie zet Brulingua in op
micro Learning, een pedagogische aanpak gebaseerd op kortere lessen en oefeningen.

Actiris heeft geen grote veranderingen in het gebruikersprofiel waargenomen. In
bijlage 3, de uitsplitsing naar leeftijdsgroep, vindt u de laatste beschikbare gegevens vanaf april 2022.

In dezelfde maand is 61,78% van de actieve leerlingen vrouwelijk.
De moedertaal is niet bekend.
In 2020 en 2021 zijn de meest gebruikte talen Nederlands, Frans, Engels en Duits.


In oktober 2021 werden er nieuwe leertalen toegevoegd, om in totaal 24 talen te kunnen aanbieden.

In
bijlage 4 vindt u de verdeling van het aantal leerlingen die actief zijn op het platform per taal, in april 2022.
In
bijlage 5 vindt u het statuut van nieuw ingeschrevenen volgens de laatste beschikbare statistieken voor de maand april 2022.

In 2020 is het beschikbare budget voor de taalcheques Matching € 900.000 en voor 2021: € 1.480.000.


De taalcheques Beroepsproject bestaan ​ uit "CVO-taalcheques” (€ 200.000 budget in 2020 en 2021) "taalcheques Doorstroming naar Werk" (€ 1.897.000 budget in 2020 en 2021) en “taalcheques Sociale Promotie”, waaronder taalopleidingen en Office Suite (€ 1.259.000 budget in 2020 en € 1.679.000 in 2021).
In 2020 werden 5.758 taalcheques toegekend, waarvan 4.315 (74,94%) in het Nederlands, 1.241 (21,55%) in het Engels en 202 (3,51%) in het Frans.


In 2021 registreerde Actiris 6.929 taalcheques, waaronder 5.230 (75,48%) in het Nederlands, 1.341 (19,35%) in het Engels, en 358 (5,17%) in het Frans.

In 2020 werden 929 taalcheques Matching uitgegeven. In 2021 zijn dat 1.414 cheques.

In 2020 werden 4.829 taalcheques Beroepsproject toegekend. In 2021 zijn dat 5.515 cheques.