Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de indiening van aanvragen voor het eerste universele netwerk van oplaadpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1275)

 
Datum ontvangst: 29/04/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Volgens de website is charge.brussels het eerste universele netwerk van laadpalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De installatie van de laadpalen, die toegankelijk zijn voor alle types elektrische auto's, is van fundamenteel belang om de invoering van elektrische auto's te bevorderen.

Op de website van charge.brussels staat echter dat het niet langer mogelijk is om aanvragen in te dienen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Waarom is het niet langer mogelijk om aanvragen voor laadpalen in te dienen? Hoeveel zijn er al geïnstalleerd? Waarom worden er geen andere laadpalen geïnstalleerd?

  • Wanneer zal het weer mogelijk zijn om een aanvraag in te dienen?

 

 
 
Antwoord    · De concessieopdracht voor het leveren, plaatsen en uitbaten van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op 19 oktober 2018 toegewezen door mijn voorganger, Pascal Smet. Het bestek bepaalt dat de looptijd van het contract 10 jaar bedraagt (einde van de exploitatieperiode = 19 oktober 2028). De concessiehouder beschikt evenwel enkel in de eerste twee jaar van de concessie (te dateren vanaf het sluiten van de concessie) over het recht om aanvragen te ontvangen, eventueel verlengd met een extra jaar. Deze totale duur van drie jaar liep dus op 19 oktober 2021 ten einde. Sinds die datum kan de concessiehouder (Total Energies, het vroegere PitPoint) geen nieuwe installatieaanvragen meer ontvangen. Hij mag dus enkel laadpalen plaatsen voor aanvragen die van voor die datum dateren.

Op 03.06.2022 had de concessiehouder in totaal 336 laadpalen geplaatst. In het kader van deze concessie zullen in de komende weken nog ongeveer 80 laadpalen worden geplaatst.

De installatie en exploitatie van laadpalen langs de weg is voortaan een bevoegdheid van Sibelga, dat op 07.02.2022 een nieuwe overheidsopdracht heeft toegewezen in het kader van het project met de naam Chargyclick. Deze opdracht beoogt de installatie van 200 à 250 nieuwe laadpalen in de loop van 2022. De locaties van de laadpalen worden vastgelegd in samenspraak met de gemeentediensten, op basis van een karteringsvoorstel opgesteld door het Gewest (Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit). De installatie van laadpalen gebeurt dus op basis van een evaluatie van de noden door experten (VUB, Sibelga, Brugel, Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit) en houdt rekening met de lokale realiteit. Aanvragen voor laadpalen in dit kader kunnen altijd gebeuren via de website van Leefmilieu Brussel.