Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van een bladblazer in het Laarbeekbos

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1133)

 
Datum ontvangst: 13/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Ik heb vernomen dat er begin mei een bladblazer werd gebruikt in het Laarbeekbos (verbinding met het Poelbos) om de plantenresten op een pad te verwijderen, wat een ongelooflijk lawaai in het bos heeft veroorzaakt.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Is dit een gebruikelijke methode om bepaalde paden in het bos te beheren?

  • Bestaan er, meer in het algemeen, richtsnoeren om het gebruik van bladblazers in beschermde natuurgebieden te vermijden en aldus de hinder te beperken?

     

 
 
Antwoord    1)
Het gebruik van een bladblazer blijft een doeltreffend instrument voor de dagelijkse taken van het beheer van een groene ruimte. Het toestel wordt voornamelijk gebruikt in de herfstperiode om bladeren op bepaalde paden op te ruimen en af en toe gedurende de rest van het jaar voor schoonmaakwerken.
2)
In de wetgeving die van kracht is in de natuurgebieden die door Leefmilieu Brussel (LB) worden beheerd, wordt geen geluidsnorm gespecifieerd voor werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met of noodzakelijk zijn voor het beheer van het gebied en voor het onderhoud van het erfgoed.Niettemin luidt de aanwijzing voor het gebruik als volgt: de bladblazer mag alleen op strategische plaatsen voor de veiligheid worden gebruikt of wanneer er te veel bladeren liggen.
LB is zich immers goed bewust van de negatieve effecten die lawaai kan hebben op het milieu. Het materiaal dat ter beschikking van de medewerkers op het terrein wordt gesteld, wordt dan ook vervangen door elektrisch materiaal dat minder lawaai maakt.
De frequenties worden ook verlaagd om de geluidshinder te beperken.