Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stedenbouwkundige vergunning voor het PURE-project

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 650)

 
Datum ontvangst: 19/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 07/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Het PURE-project voorziet in het slopen van het kantoorgebouw gelegen Papiermolenstraat 55 en in de bouw van twee appartementsgebouwen.

Wat de ondergrond betreft, blijkt dat de stedenbouwkundige vergunning verwijst naar de installatie van een waterdichte barrière van secanspalen aan drie zijden. De projectontwikkelaar zou echter via de firma SoilTech een diepe barrière van het type SoilMix installeren, die vanaf de huidige parking door de grond loopt op een diepte van meer dan 10 m in plaats van 3 m. Bovendien bevindt die barrière zich, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk gepland was in het vergunde project, buiten de oppervlakte van de twee toekomstige gebouwen tot op de grenzen van de eigendom. Bovendien is de barrière nu aan 4 zijden aanwezig.


In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Heeft het Gewest een aanvraag tot herziening van de stedenbouwkundige vergunning ontvangen om ze in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijk uitgevoerde werken?

  • Zo ja, zijn er effectbeoordelingen uitgevoerd die de goedkeuring van die wijzigingen op de site verantwoorden? Zijn de omwonenden op de hoogte gebracht van de wijzigingen?

  • Was de gemeente Oudergem betrokken bij de onderzoeken. Zo ja, wat is haar standpunt ?

 
 
Antwoord    Na een klacht eind november zijn de gewestelijke controleurs van Urban op 21 december 2021 ter plaatse geweest op de werf van dit project. Ze hebben vastgesteld dat werken afweken van de op 1 juni 2021 afgeleverde vergunning en dat de werfuitvoering een ander funderingsprincipe volgde. Deze wijzigingen bleken vergunningsplichtig, en de projectontwikkelaar is bijgevolg in gebreke gesteld, met een deadline om een vergunningsaanvraag in te dienen.
Het Gewest heeft op 23/03/2022 een aanvraag tot wijziging van de stedenbouwkundige vergunning ontvangen (ref. 02/PFD/1743091).
De bij het dossier gevoegde verklarende nota toont aan dat het onmogelijk is om de vorige uitvoeringswijze van de funderingen toe te passen. De gemeente Oudergem houdt de buurtbewoners voortdurend op de hoogte. De gemeente is niet tegen deze wijziging van de oorspronkelijke vergunning en er zal binnenkort een beslissing worden genomen over deze aanvraag tot wijziging van de vergunning.