Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de betaling van de huurtoelage en de consultants van Deloitte

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 918)

 
Datum ontvangst: 20/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Tijdens de vergadering van de commissie voor de huisvesting van 28.04.2022 hebt u verklaard dat 1.068 dossiers op het punt stonden te worden uitbetaald. De snelheid van verwerking en betaling neemt toe naarmate het systeem aantoont dat alles zonder bugs verloopt. Bovendien staan de teams van Deloitte de administratie constant bij om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij computerproblemen.

Sinds eind 2021 heeft Brussel Huisvesting dus consultants van Deloitte ingehuurd om de bugs in het IT-systeem op te lossen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Hoeveel consultants van Deloitte werden ingehuurd? Voor hoelang?

  • Hoeveel heeft dat gekost?

  • Welke bedragen per dag werden aangerekend voor elke consultant?

  • Waarom werden die consultants ingehuurd en worden de problemen niet door de administratie zelf opgelost?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Brussel Huisvesting heeft geen enkele consultant Deloitte aangeworven in het kader van dit dossier.

Zoals ik al meermaals gezegd heb in de commissie, is de minister bevoegd voor Digitalisering belast met dit dossier.

Zoals al uitvoerig werd uitgelegd in antwoord op de mondelinge vraag van mevrouw Genot, in de commissie Huisvesting van 28 april jongstleden, werden de ondernemingen van de raamovereenkomst van het CIBG voor de ontwikkeling en de configuratie van het gewestelijke burgerplatform begin 2021 geraadpleegd om hen de opdracht te geven het beheersinstrument voor de toelagen op dit gewestelijk burgerplatform te ontwikkelen en te configureren.