Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de transitie van thermische wagens naar elektrische wagens

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1279)

 
Datum ontvangst: 23/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 08/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Volgens de strategie "Low Emission Mobility” 1met als doel de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren en tegelijk de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te respecteren, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering doelstellingen vastgelegd om dieselvoertuigen te verbieden in 2030 en benzine-, LPG- en CNG-voertuigen te verbieden in 2035, rekening houdend met de sociaaleconomische situatie van gezinnen en bedrijven.

Naar aanleiding van het tijdschema voor deze transitie van thermische wagens naar elektrische wagens, zouden wij graag meer informatie krijgen over de voortgang van deze verschuiving die zich momenteel voltrekt.

Mijn vragen luiden dan ook als volgt:

  • Hoe evolueren de geregistreerde voertuigen per motortype, op diesel, benzine, LPG, CNG?

  • Hoeveel voertuigen zijn uitgerust met plug-ins, hoeveel zijn er geëlektrificeerd?

  • Hoe evolueren de auto's die zijn uitgerust met een elektrische laadaansluiting?

 

 

 
 
Antwoord    Dit is de verantwoordelijkheid van mijn collega, de minister van Milieu, de heer Maron.