Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toiletten van de uitspanningen in de Brusselse parken

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1142)

 
Datum ontvangst: 17/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 14/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Nu de zon schijnt, zijn de uitspanningen in Brussel weer open. Deze plaatsen zijn voor de Brusselaars de ontmoetingsplaats bij uitstek geworden in onze parken. Ik zou echter willen terugekomen op mijn laatste vraag over de beschikbaarheid van toiletten aan de uitspanningen.

Hieronder volgen mijn vragen:

  1. Vorig jaar werden de uitspanningen beheerd door Biovrac en BARC, die de strategie "Good Food" volgen. Is dat nog steeds het geval?

  2. Hoeveel uitspanningen worden begeleid door Leefmilieu Brussel ? Hoeveel sanitaire voorzieningen zijn er in elke uitspanning?

  3. Vorig jaar hebt u meegedeeld dat u van plan was om het aantal droge toiletten voor de populairste uitspanningen te verdubbelen, gezien het succes ervan. Zal dat dit jaar het geval zijn? Om welke uitspanningen gaat het?

  4. Ons voorstel van resolutie voor een betere toegang tot gratis openbare toiletten in het Brussels Gewest werd in februari unaniem aangenomen. We vroegen de regering onder meer om een gewestelijke strategie uit te stippelen die een universele toegang tot propere en gratis openbare toiletten garandeert. Hoe staat het daarmee?

  5. Wat, tot slot, de toegang tot sanitaire voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit betreft, hebt u verzekerd dat u de mogelijkheid onderzoekt om in samenwerking met Urban een toilet om te bouwen tot een toilet voor PBM’s. Is dat project voltooid? Zo ja, hoeveel van dergelijke toiletten zijn er nu?

 

 

 

 
 
Antwoord    1)
Sinds 2020 worden alle zomerbars uitsluitend door BARC beheerd. Die uitbater heeft nu het ‘Good Food’-label met 2 koksmutsen.
2)
Voor het seizoen 2022 worden in de parken zes zomerbars geïnstalleerd in het kader van het project van Leefmilieu Brussel (LB). Ze hebben momenteel het volgende aantal toiletten:
· Rood Klooster: één droogtoilet
· Koning Boudewijnpark: één droogtoilet
· Georges Henripark: geen extra toilet voor de zomerbar aangezien er een openbaar toilet is in de groene ruimte
· Park van Laken: één droogtoilet
· Jubelpark: twee toiletten en één urinoir
· Dudenpark: één droogtoilet
3)
LB heeft inderdaad extra droogtoiletten voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) laten bouwen en zal die plaatsen met inachtneming van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. Aangezien de zomerbars (met uitzondering van het Dudenpark) zijn geïnstalleerd op basis van stedenbouwkundige vergunningen die verschillende jaren oud zijn, zullen oplossingen moeten worden gevonden in functie van die vergunningen.

Leefmilieu Brussel blijft zoeken naar mogelijkheden buiten het kader van die vergunningen.

Bij de vernieuwing van die vergunningen zal bijzondere aandacht aan deze kwestie worden besteed.
4)
De ontwikkeling van deze gewestelijke strategie valt niet onder de verantwoordelijkheid van Leefmilieu Brussel.
Naast de openbare toiletten in de zomerbars en de toiletten die al in de groene ruimten zijn geïnstalleerd, heeft LB evenwel een ‘proefproject’ gelanceerd voor de installatie van 3 permanente droogtoiletten.
De doelstellingen van dat project zijn meervoudig:
- het aanbod van toegankelijke toiletten in de openbare ruimte uitbreiden;
- de minder dure, meer ecologische en duurzamere (maar ook gevoeliger op het gebied van ‘juist gebruik’ en stevigheid) technologie van ‘droogtoiletten’ uittesten;
- deze apparatuur is bedoeld om voor iedereen toegankelijk te zijn.

Voor dat proefproject is een proefperiode van observatie en evaluatie nodig om er zeker van te zijn dat dat soort apparatuur voldoet.
Er werden dus drie ‘proefparken’ geselecteerd:
- het Scheutbospark in Molenbeek;
- het Goede Herderpark in Evere;
- het Koning Boudewijnpark in Jette (vlakbij het sportterrein).

Sinds eind 2021 is voor het jaar 2022 115.000 euro voorzien voor dat specifieke project.
5)
In de zomerbars zijn momenteel 4 toiletten toegankelijk voor PBM (het openbaar toilet in het Georges Henripark niet meegerekend).
De uitbater van de zomerbars wordt beperkt door de toegestane afmetingen van de modules. Met name voor het Jubelpark wordt de breedte van de technische module beperkt door de paden die naar het plein van de Groene Hond leiden, waar de zomerbar zich bevindt. Tijdens de voorbereidende besprekingen met de directie van het Cultureel Erfgoed is gepreciseerd dat de perspectieven van die paden niet mogen worden geblokkeerd door uitrustingen van het type gebouw, waardoor de maximumafmetingen van de uitrustingen worden beperkt.
Leefmilieu Brussel blijft nagaan wat er buiten het kader van die vergunningen kan worden gedaan.

Uiterlijk bij de vernieuwing van de vergunningen moet een bevredigende oplossing worden gevonden.