Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de verlenging van de milieuvergunning van Brussels Airport en de kwestie van de vluchten boven het Brussels Gewest

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 559)

 
Datum ontvangst: 08/06/2022 Datum publicatie: 13/07/2022 Referentie: B.I.V. 150 (21/22), Blz. 17
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 13/07/2022 Referentie: B.I.V. 150 (21/22), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/07/2022 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 150 (21/22) 17
13/07/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 150 (21/22) 17