Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het waterbeheer in Brussel en de synergieën tussen bevoegde instanties

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 561)

 
Datum ontvangst: 10/06/2022 Datum publicatie: 13/07/2022 Referentie: B.I.V. 150 (21/22), Blz. 22
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 13/07/2022 Referentie: B.I.V. 150 (21/22), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/07/2022 Ontwikkeling Christophe De Beukelaer B.I.V. 150 (21/22) 22
13/07/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 150 (21/22) 23
13/07/2022 Repliek Christophe De Beukelaer B.I.V. 150 (21/22) 25