Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vergunningen en de brandveiligheid van een asielopvangcentrum in Sint-Jans-Molenbeek

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 474)

 
Datum ontvangst: 13/06/2022 Datum publicatie: 05/07/2022 Referentie: B.I.V. 139 (21/22), Blz. 63
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 05/07/2022 Referentie: B.I.V. 139 (21/22), Blz. 64
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2022 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 139 (21/22) 63
05/07/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 139 (21/22) 64
05/07/2022 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 139 (21/22) 64