Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Marc-Jean Ghyssels
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 187)

 
Datum ontvangst: 14/06/2022 Datum publicatie: 25/10/2022 Referentie: B.I.V. 25 (22/23), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 25/10/2022 Referentie: B.I.V. 25 (22/23), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/06/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2022 Uitgesteld
25/10/2022 Ontwikkeling Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 25 (22/23) 6
25/10/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 25 (22/23) 7
25/10/2022 Repliek Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 25 (22/23) 8