Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de noodkreet van FEBISP na de weigering van de regering om de subsidie aan te passen aan de huidige crisis

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 559)

 
Datum ontvangst: 30/06/2022 Datum publicatie: 05/10/2022 Referentie: B.I.V. 9 (22/23), Blz. 44
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 05/10/2022 Referentie: B.I.V. 9 (22/23), Blz. 44
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/07/2022 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2022 Ontwikkeling Francis Dagrin B.I.V. 9 (22/23) 44
05/10/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 9 (22/23) 44
05/10/2022 Repliek Francis Dagrin B.I.V. 9 (22/23) 46