Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 5 april 2022 over het belastingsstelsel en de financiering van erediensten

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 622)

 
Datum ontvangst: 04/07/2022 Datum publicatie: 26/09/2022 Referentie: B.I.V. 3 (22/23), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/09/2022 Referentie: B.I.V. 3 (22/23), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/07/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/07/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/09/2022 Ontwikkeling Christophe Magdalijns B.I.V. 3 (22/23) 6
26/09/2022 Antwoord namens de bestemmeling Sven Gatz B.I.V. 3 (22/23) 8
26/09/2022 Repliek Christophe Magdalijns B.I.V. 3 (22/23) 10