Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de situatie in het opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in het gebouw aan de Arianelaan 7 in Sint-Lambrechts-Woluwe, dat eigendom is van de SLRB

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 947)

 
Datum ontvangst: 24/06/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/07/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Sinds enkele maanden vangt België veel vluchtelingen op die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Hoewel voor velen van hen individuele huisvestingsoplossingen werden gevonden dankzij de goede samenwerking van de gemeenten, blijven op sommige plaatsen ingewikkelde situaties bestaan.

Zo werd ik bijvoorbeeld benaderd door een vrijwilliger die dagelijks helpt in het noodopvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe, dat wordt beheerd door het Rode Kruis. De gehoorde verhalen zijn soms verontrustend, zowel wat de hygiëne als wat de veiligheid van de vluchtelingen betreft. Enkele weken na het begin van de opvang van deze vluchtelingen en de instelling van tijdelijke bescherming voor hen, is het tijd om de balans op te maken van deze kwestie.

1. Kunt u ons meer bepaald uitleggen hoe de BGHM in Sint-Lambrechts-Woluwe toezicht houdt op en een overzicht heeft van wat er in het door het Rode Kruis beheerde centrum gebeurt ? Concreet, welk protocol heeft Fedasil aan het Rode Kruis verstrekt met betrekking tot dit centrum?

2. Bent u op de hoogte gebracht van deze problemen in het centrum van Sint-Lambrechts-Woluwe of in andere centra? Zo ja, wat hebt u gedaan om deze problemen te verhelpen?

3. Welke pressiemiddelen hebt u om in te grijpen ten gunste van vluchtelingen die met deze problemen te kampen hebben?

6. Waarom verblijven een aantal vluchtelingen al weken in dit centrum? Welke maatregelen hebt u genomen om dit specifieke probleem aan te pakken?

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Er moet op worden gewezen dat het Gewest het gebouw aan de Arianelaan alleen ter beschikking heeft gesteld van de federale overheid.

De BGHM wordt dus wel vertegenwoordigd door een coördinator ter plaatse (voor technische interventie), maar houdt geenszins toezicht op het noodopvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe.


Elke vrijdag vindt een coördinatievergadering plaats tussen het Rode Kruis-Vlaanderen, Equans (verantwoordelijk voor de technische installaties) en B4S (beveiligingsbedrijf). De BGHM woont deze vergaderingen bij maar neemt niet deel aan de uitwisselingen tussen Fedasil en het RKV, aangezien deze organisaties voor de noodopvang in het gebouw aan de Arianelaan uitsluitend onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen, en met name van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.


De BGHM woont deze vergaderingen uitsluitend bij om naar behoren geïnformeerd te zijn over wat er in het gebouw gebeurt.
De BGHM is niet op de hoogte van de situatie in de andere centra.